Magyar origami emlékek


Nyomtatóbarát változatPDF változat

Magyar origami emlékek

Nehéz olyan dolgokat gyűjteni, amelyek múlandók, mint a papír, de azért vannak források itthon is.

1797, slöjd

(svéd) a. m. kézi munka, eredetileg minden oly munka, mely gépek nélkül végezhető. Szűkebb értelemben az elemi technika, mely nem ipari, hanem nevelés-egészségügyi szempontból bír fontossággal, melyet mi rendesen kézügyesítő munkának nevezünk. A S. nem új keletű, már két századdal ezelőtt nagy fontosságot tulajdonítottak annak kiváló pedagógusok, különösen a németeknél, ezzel akarva ellensúlyozni a gyermekek szellemi megerőltetését. Ezért foglalkoztatták a gyermekeket az iskolában hetenkint 2-3 órán át mindenféle kézimunkával. Nálunk 1797-ben találjuk ennek első határozottabb nyomait a kishonti esperesség által kiadott tantervben, amelyben elrendeltetik, hogy a tanítók szerdán és szombaton foglalkoztassák tanulóikat kisebb kézi munkákkal, házacskák építésével, egyberakásával stb., aminek nagy hasznát vehetik. Ezen időtől kezdve tért hódított ez az oktatási irány nálunk is...
(forrás: Pallas Nagylexikon 1896 http://www.kislexikon.hu/slojd.html )

1879

Ebben az évben, az elemi tanítónemzedék számára kiadott tantervben (15.369 sz. rendelet) jelenik meg először a háziipar és kézimunka. A háziipar tárgyon belül részletezték a papírmunkákat is, ami minden bizonnyal papírhajtogatást is tartalmazott.
(forrás: Fericsán Kálmán: Tanitómesterek, mertertanítók http://kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/tanitok.pdf )

1897

A debreceni tanítóképzőben Kiss György vezetésével végeznek papír és kartonmunkákat, a kézügyesítő gyakorlatok között szerepel a slöjd is.
(forrás: Fericsán Kálmán: Tanitómesterek, mertertanítók http://kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/tanitok.pdf
és a Debreceni Református Kollégium története http://digit.drk.hu/?m=lib&book=2&p=6)

1898

A "Slöjd" Budapesten. Az országos Slöjd-egyesület által rendezett szünidei tanfolyam, melynek harminczhárom vidéki tanitó-hallgatója volt, a mai napon ért véget. A tanitókhoz, akik a kézimunka minden ágában kiképzést nyertek, Popper István, a Slöjd-egyesület alelnöke intézett bucsubeszédet, szivökre kötvén, hogy a Slöjd-intézmény elterjedése érdekében tegyenek meg mindent a vidéken. Egyben köszönetet mondott Guttenberg Pálnak, a tanfolyam buzgó vezetöjének.
(forrás: Országos Hirlap 1898 július 29. http://epa.oszk.hu/00200/00242/00250/pdf/00250.pdf)

1904

A "Nevelő kézimunka tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára" című könyv kiadásának éve. A tartalomjegyzéke alapján a szlöjd-gyakorlatok között szerepel hajtogatás is. (forrás: antikvárium.hu)
<[acedfree:14364]>

1909

Megjelent Kiss György: A népiskola kézügyességi (slöjd) oktatás Tanítók, tanítójelöltek, nevelők és szülek számára
Debreczen, 1909. Horovitz ny. 31 l. 10 t.
(forrás: Szőnyi antikvárium)

1935

Grätzer József: Sicc. Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok című könyve több kiadást is megért. Szinte minden témakört felölel, így csak néhány sor jutott a papírhajtogatásnak, de az is szerepel benne.

1951

Véletlenül akadtam rá a www.antikva.hu -n erre a kiadványra, amely a feltöltött adatok tanúbizonysága szerint tartalmazott origami leírásokat. A Papírmunkák című kiadvány, amely az általános iskolai szakköri füzetek sorozatában jelent meg, minden bizonnyal nem az első origamit is tartalmazó mű volt, de ennél régebbi tárgyi bizonyítékot egyelőre nem találtam magyar nyelven. Kiadás: Budapest, 1951, Tankönyvkiadó. (TI 2007.03.24)

1960

1960-as Tábortűz c. kéthetes újságban - a Pajtás magazin elődje volt, azt hiszem, - egy oldalon van egy hajtogatás-leírás - a pohár - és néhány szó az origamiról, és Akira Yoshizawáról, aki akkor 36 éves volt az újság szerint. Ekkor még négy év hiányzott ahhoz, hogy Karlóczainé Kelemen Mariann "Papírmunkák-papírhajtogatások" c. könyve megjelenjen a Kis Technikus sorozatban...
Azt hiszem, bátran mondhatjuk, hogy ez volt az első alkalom, amikor Akira Yoshizawa neve megjelent nyomtatásban, egy magyar gyermekmagazinban. (Kricskovics Zsuzsanna, 2007.03.30)

1964

Megjelent Karlócai Marianne Papírmunkák című könyve, amely ismereteim szerint az első magyar nyelvű, csak origamival foglalkozó kiadvány. 1964 Táncsics kiadó (TI)

Az ez utáni könyvek a Bibliográfia menüpontban találhatók.

Játékkategória: 
origami
Kapcsolódó linkek a Játékházban: